Medapharma
Pfeil  

MEDANET
  

Klauzula/Warunki użytkowania

Wprowadzenie

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg v.d.H., Niemcy zaprasza Państwa do dokładnego przeczytania poniższych warunków użytkowania. Rozpoczęcie pracy z niniejszą stroną stanowi jednoczesne wyrażenie zgody na korzystanie z niej zgodnie z poniższymi warunkami. Postanowienia zawarte w warunkach użytkowania nie stanowią żadnych praw przysługujących z tytułu umowy lub innych praw dla użytkownika ze strony firmy MEDA lub którejkolwiek z jej spółek stowarzyszonych. W tym - dla celów niniejszych warunków użytkowania - firmy MEDA Pharma GmbH & Co. KG oraz innych spółek grupy MEDA.

MEDA Pharma zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub dodania treści do umieszczonych na tej stronie informacji w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje ogólne

Należy pamiętać, że wszystkie dane przedstawione na tej stronie służą wyłącznie dla celów uzyskania ogólnej informacji. Żadna z poniższych informacji nie została umieszczona zwłaszcza, aby dostarczyć jakichkolwiek porad medycznych. W celu uzyskania porady na temat określonych problemów zdrowotnych i/lub stosowania jakichkolwiek leków przedstawionych na tej stronie, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Bez gwarancji

Grupa MEDA Pharma dąży do ciągłego aktualizowania niniejszej strony. Niemniej jednak firma MEDA Pharma nie jest zobligowana do uaktualniania strony internetowej i nie gwarantuje kompletności, dokładności oraz harmonogramu publikowania zamieszczonych na niej informacji. Firma MEDA Pharma zrzeka się jakiejkolwiek i wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z lub pozostające w związku z używaniem niniejszej strony internetowej oraz zawartych na niej informacji.

Linki

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki zewnętrzne do stron prowadzonych i/lub kontrolowanych przez osoby trzecie. MEDA Pharma nie jest odpowiedzialna za treść takich stron internetowych.

Informacje właściwe dla kraju

Informacje podane na niniejszej stronie internetowej oraz stronach innych spółek MEDRA Pharma z nią związanych mogą nie być odpowiednie dla każdego odwiedzającego: Nazwy produktów lub znaki towarowe mogą się różnić w zależności od kraju, w którym są sprzedawane. Niektóre produkty mogą być dopuszczone do sprzedaży w jednym państwie, ale nie w innym, itd. W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów dostępnych w Państwa kraju, należy skontaktować się z lokalną spółką grupy MEDA lub lekarzem.

Własność intelektualna

Wszystkie znaki towarowe, nazwy towarowe, logo itd. (nazywane dalej znakami towarowymi) zawarte na tej stronie są własnością lub mają licencję, której właścicielem jest firma MEDA Pharma. Wykorzystanie opisywanych znaków towarowych firmy MEDA Pharma jak i jej logo jest surowo zabronione, z wyjątkiem wyraźnego zezwolenia zawartego tutaj.

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskim firmy MEDA Pharma lub osób trzecich i może być używana jedynie dla celów

  1. wyłącznie informacyjnych, a nie komercyjnych czy osobistych pod warunkiem, że
  2. właściwa treść informacji nie jest zmieniana; i
  3. na każej kopii znajduje się odpowiednia uwaga dotycząca praw autorskich.

Poufność

Strony internetowej MEDA Pharma można używać bez konieczności ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania strony internetowej będą gromadzone ogólne dane (jak data i czas wizyty), które nie służą do identyfikacji któregokolwiek z użytkowników. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania tych danych dla celów statystycznych oraz doskonalenia naszej obecności w sieci.

Dane osobowe są gromadzone przez firmę MEDA Pharma jedynie w przypadku, w którym zostaną do nas wysłane. Tego typu dane zostaną wykorzystane jedynie w celu, w którym je przesłano.

Mają Państwo prawo wglądu i, jeśli to konieczne, możliwość poprawiania wszystkich przesłanych za pomocą niniejszej strony internetowej oraz przechowywanych przez MEDA Pharma danych osobowych. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo unieważnić zgodę na wykorzystywanie własnych danych osobowych.

W tym celu należy się skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych:
Anorte Ristow
Tel.:++49-6172-888-01
Faks:++49-6172-888-2740
E-mail: datenschutz(at)medapharma.de