VÄLKOMMEN

till Novolizer® hemsida som tillhandahåller information om astma och KOL-behandling och inhalationsteknik. Patienter såväl som sjukvårdspersonal och pressrepresentanter kan hitta information för att kunna få kontroll på astma och KOL. Alla tjänster som tillhandahålls är gratis.

Opinionsundersökning för patienter
Vilka egenskaper är – enligt din åsikt som patient - de allra viktigaste beträffande en inhalator?
Vi är mycket intresserade av din åsikt.
Fortsätt här till enkäten ...

 

KORREKT ANVÄNDNING

Novolizer Device
Inhalatorn Novolizer® är lätt att lära sig använda på rätt sätt. Patienterna inhalerar på rätt sätt med Novolizer®. Novolizer® förbättrar följsamheten till behandlingen. För mer information, klicka här.

 

NYHETER

Astma - en sjukdom som inte behöver orsaka obehag
I dag är astma en av de få sjukdomar som kan behandlas så framgångsrikt att en astmapatient kan leva sitt liv med litet eller inget obehag. För att uppnå detta måste behandlingens intensitet skräddarsys efter hur allvarlig sjukdomen är, och patienten måste hålla sig till ett regelbundet behandlingsschema som utförs på rätt sätt.
Läs hela texten