Medapharma
Pfeil  

MEDANET
  

Friskrivningsklausul/Användarvillkor

Inledning

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg v.d.h. i Tyskland, inbjuder dig att noggrant läsa dessa användarvillkor. Om du fortsätter att använda denna webbplats, samtycker du till att göra det enligt följande villkor. Att vi tillhandahåller användarvillkor skapar inte någon kontraktsmässig eller annan rätt för användaren mot MEDA eller något av dess dotterbolag. Detta inkluderar - när det gäller dessa användarvillkor - MEDA Pharma GmbH & Co. KG och alla andra företag i MEDA-koncernen.

MEDA Pharma förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till innehåll på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Allmän information

Observera att all information som ges på denna webbplats bara är till för allmän information. I synnerhet är ingen information som finns häri avsedd att ge någon medicinsk rådgivning på något som helst sätt. Sök alltid upp sjukvårdspersonal för råd om specifika hälsoproblem och/eller användning av något läkemedel som presenteras på denna webbplats.

Ingen garanti

MEDA Pharma strävar efter att hålla denna webbplats aktuell. Dock är inte MEDA Pharma skyldiga att uppdatera denna webbplats och står inte för eller garanterar inte informationens fullständighet, riktighet och aktualitet. MEDA Pharma frånsäger sig allt ansvar för några som helst skador som en följd av eller i samband med användningen av denna webbplats och/eller informationen häri.

Länkar

Denna webbplats kan tillhandahålla länkar till webbplatser som underhålls och/eller kontrolleras av tredje man. MEDA Pharma är inte ansvariga för innehållet på sådana webbplatser.

Landsrelaterad information

Informationen som ges på denna webbplats och på sidorna hos andra MEDA Pharma-företag som länkar till denna webbplats kanske inte är relevant för varje besökare: Produktnamn eller varumärken kan skilja sig från land till land, produkterna kan vara godkända för försäljning i ett land, men inte i ett annat, etc. Kontakta ditt lokala MEDA-företag eller din läkare för mer information om produkterna som är tillgängliga i ditt land.

Intellektuell egendom

Alla varumärken, logotyper etc. ("varumärkena") som finns på denna webbplats ägs av eller har licensierats till MEDA Pharma. Användningen av dessa varumärken, som tillhör företagsnamnet MEDA Pharma, och av företagslogotypen är strängt förbjuden, förutom vad som uttryckligen tillåts häri.

Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats lyder under upphovsrätten som MEDA Pharma eller tredje part har, och får bara användas under förutsättning att

  1. sådan användning bara sker för information och icke-kommersiella syften eller för personligt bruk
  2. innehållet inte ändras; och
  3. respektive upphovsrättsmeddelande visas på alla kopior som görs.

Integritet

Du kan använda MEDA Pharmas webbplats utan att avslöja någon personlig information. När du besöker för webbplats kommer bara allmän information (som till exempel tid och datum för besöket) att samlas in, och det används inte för att identifiera någon användare personligen. Vi förbehåller oss rätten att använda sådan allmän information i statistiksyfte och för att förbättra vår närvaro på Internet.

Personlig information samlas bara in av MEDA Pharma om du skickar in sådan information till oss. Sådan information kommer bara att användas i det syfte för vilket du skickade in den.

Du kan granska och, vid behov, korrigera all information du skickat in genom denna webbplats och som lagrats av MEDA Pharma om dig personligen. Vidare kan du när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av din personliga information.

Anorte Ristow
Tel.:++49-6172-888-01
Fax.:++49-6172-888-2740
E-post: datenschutz(at)medapharma.de