Medapharma
Pfeil  

MEDANET
 

Märke

Utgivare

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
D-61352 Bad Homburg v.d.H.
Germany

Tel: +49 (0)6172 / 888-01
Fax: +49 (0)6172 / 888-2740
E-post: medinfo@medapharma.de
Internet: http://www.medapharma.de

Sitz: Bad Homburg v.d. Höhe
Registergericht: Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
Eintragungs-Nr.: HRA 4628

Zuständige Aufsichtsbehöde: Regierungspräsidium Darmstadt
Persönlich haftende Gesellschafterin: MEDA Germany Holding GmbH
Sitz: Bad Homburg v.d. Höhe
Registergericht: Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
Eintragungs-Nr.: HRB 9848


Geschäftsführer: Jacek Glinka

Ust.-IdNr.: DE 223625719


MEDA Pharma GmbH & Co KG is a subsidiary of MEDA AB, Stockholm, Sweden


Koncept

Cramer PR im Gesundheitswesen und Consultant GmbH
Rathausplatz 12 - 14
D-65760 Eschborn
Tyskland
E-post: info@cgc-pr.com
Internet: www.cgc-pr.com


Innehåll

Jochen Schled


Implementering och administration

health&media GmbH
Dolivostraße 9
D-64293 Darmstadt
Tyskland
E-post: info@health-media.de
Internet: www.health-media.deInnehållet på dessa sidor är skyddade enligt upphovsrättslagarna. Såtillvida som inget annat anges, kvarstår upphovsrätten hos www.novolizer.info..

  • Webbsidorna och dokumenten som presenteras här får bara användas i informationssyfte.
  • De får användas gratis, under förutsättning att källan anges.
  • Dessa sidor och dokument får inte användas för kommersiella syften.

Användarrättigheter: Copyright © 2007 www.novolizer.info; alla rättigheter förbehållna.

Ansvar: Trots noggrann övervakning av innehållet, tar vi inget ansvar för innehållet på externa länkar. De som driver dessa länkade sajter är helt ansvariga för sitt innehåll. Vi garanterar varken att internetsidorna som innehåller länkar till andra sidor, eller själva de länkade sidorna ska vara virusfria. Vi tar inget ansvar för skador som uppkommer av användningen av informationen som tillhandahålls, såtillvida att de inte har inträffat som ett resultat av avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende.

Vi vill uppmärksamma dig på det faktum att dataöverföring via Internet för närvarande generellt är osäker. Det kan därför inte uteslutas att data som överförs kommer att bli känd för obehöriga.

Alla information som publiceras på vår webbplats har sammanställts efter bästa förmåga och övertygelse. Vi ger inga garantier för att informationen som tillhandahålls här är aktuell, korrekt eller fullständig.