Medapharma
Pfeil  

TJÄNSTER
Patientinformation
Självkontroll KOL
Länkar
Vanliga frågor
Arkiv över vanliga frågor
Opinionsundersökning för patienter
MEDANET
 

Opinionsundersökning för patienter

Vilka är de viktigaste egenskaperna för dig som astma- eller COPD-patient hos en inhalator?

Vänligen poängsätt varje egenskap från 1 till 10 (1=inte viktigt/10=mycket viktigt)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) Enkel hantering
b) Några få problematiska punkter, som man skall iaktta noga vid användning
c) Rapportera tillbaka flera ggr angående inhalationssäkerheten
d) Skydd mot överdos/för låg dos
e) Doseringsräknare/Förvarning vid sista dosen