Medapharma
Pfeil  

MEDANET
 

Nakladateľské a vydavateľské údaje

Vydavateľ

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
D-61352 Bad Homburg v.d.H.
Germany

Tel: +49 (0)6172 / 888-01
Fax: +49 (0)6172 / 888-2740
E-Mail: medinfo@medapharma.de
Internet: http://www.medapharma.de

Sitz: Bad Homburg v.d. Höhe
Registergericht: Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
Eintragungs-Nr.: HRA 4628

Zuständige Aufsichtsbehöde: Regierungspräsidium Darmstadt
Persönlich haftende Gesellschafterin: MEDA Germany Holding GmbH
Sitz: Bad Homburg v.d. Höhe
Registergericht: Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
Eintragungs-Nr.: HRB 9848


Geschäftsführer: Jacek Glinka

Ust.-IdNr.: DE 223625719


MEDA Pharma GmbH & Co KG is a subsidiary of MEDA AB, Stockholm, Sweden


Koncepcia

Cramer PR im Gesundheitswesen und Consultant GmbH
Rathausplatz 12 - 14
D-65760 Eschborn
Nemecko
E-mail: info@cgc-pr.com
Internet: www.cgc-pr.com


Obsah

Jochen Schled


Realizácia a administrácia

health&media GmbH
Dolivostraße 9
D-64293 Darmstadt
Nemecko
E-mail: info@health-media.de
Internet: www.health-media.deObsah týchto stránok je chránený a je predmetom autorského práva. Pokiaľ nie je uvedené ináč, vlastníkom autorských práv je www.novolizer.com.

  • Webové stránky a tu prezentované dokumenty sa môžu použiť len pre informačné účely.
  • Ich použitie je bezplatné za predpokladu, že prameň je odcitovaný.
  • Tieto stránky a dokumenty sa nesmú použiť na komerčné účely.

Práva používať: Copyright © 2007 www.novolizer.com; všetky práva vyhradené.

Zodpovednosť: Napriek starostlivému monitorovaniu obsahu nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Operátori týchto spojených stránok majú výhradnú zodpovednosť za ich obsah. Neručíme za to, že ani internetové stránky, obsahujúce odkazy na iné stránky, ani samotné napojené stránky budú bez vírusov. Nepreberáme zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia poskytnutých informácií pokiaľ sa nevyskytli ako dôsledok zámerného alebo mimoriadne nedbalého správania.

Upozorňujeme vás na skutočnosť, že transfer údajov cestou Internetu nie je v súčasnej dobe rámcovo zabezpečený. Preto nemožno vylúčiť, že s prenášanými údajmi sa oboznámia neoprávnené osoby.

Všetky informácie publikované na našej stránke boli zozbierané na základe našich najlepších vedomostí a presvedčenia. Na informácie, ktoré tu poskytujeme, nemôžeme poskytnúť záruku pokiaľ ide o ich aktuálnosť, správnosť a úplnosť.