Medapharma
Pfeil  

NOVOLIZER®
Funkcie
3-stupňová inhalácia
Správna inhalácia
Pozitíva
MEDANET
  

Inteligentný inhalačný systém: Novolizer®.

MEDA je jedna zo špecializovaných spoločností spoločnosti Pharma v oblasti liečby respiračných porúch, ako je astma a CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc). MEDA poskytuje základnú medikáciu pre liečbu spolu s inteligentným inhalačným systémom Novolizer®. Úspech liečby sa hlavne opiera o kvalitu inhalácie, oddelene od samotného lieku.

Spoľahlivé zariadenie ako Novolizer®, je potrebné k tomu, aby potvrdil úspech liečby!